DATASKYDDSMEDDELANDE

Senast uppdaterat 06 april 2020

Tack för att du väljer att vara en del av vår gemenskap på True Gum (“Företag”,“vi”,“oss”, eller ”vår/vårt”). Vi åtar oss att skydda din personliga information och din rätt till privatliv. Om du har några frågor eller funderingar kring vår policy eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på Hello@truegum.com.

När du besöker vår webbplats https://truegum.com/ och använder våra tjänster, delar du viss personlig information med oss. Vi tar ditt privatliv på stort allvar. I detta dataskyddsmeddelande försöker vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant eftersom det är viktigt för dig. Om det finns några villkor i detta dataskyddsmeddelande som du inte kan acceptera, avbryt då användningen av våra webbplatser och våra tjänster.

Detta dataskyddsmeddelande gäller all information som samlas in via vår webbplats (t.ex. https://truegum.com/ ) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i detta sekretessmeddelande som “Tjänster“).

Läs detta dataskyddsmeddelande noga eftersom det hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES ELLER ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
 5. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?
 6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
 8. VILKA ÄR DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER?
 9. OM SPÅRA INTE-FUNKTIONER
 10. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SPECIFIKA PRIVATRÄTTIGHETER?
 11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?
 12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?
 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?


Information samlas in automatiskt

Kortfattat: Viss information – såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsar- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att bevara säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.


Information som samlats in från andra källor

Kortfattat: Vi kan samla in begränsad information från offentliga databaser, marknadsföringspartner och andra externa källor.

Vi kan få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, liksom från andra tredjeparter. Exempel på information vi får från andra källor är: profilinformation på sociala medier; marknadsförings-leads och sökresultat och länkar, inklusive betald annonsering (som sponsrade länkar). Vi kommer att informera dig om informationskällan och vilken typ av information och vilken typ av information vi har samlat in om dig inom en rimlig tid efter att ha fått personuppgifterna, och senast inom en månad.

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behandlar din information för ändamål baserat på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för en mängd affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål utifrån våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika skälen bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder informationen som vi samlar in eller tar emot:

 • För att skicka dig marknadsförings- och reklamkommunikation. Vi och/eller våra tredjeparts-marknadsföringspartner kan använda den personliga informationen du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan välja bort våra e-postmeddelanden när som helst (se “VILKA ÄR DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER” nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och nyhetsinformation och/eller information om ändringar av våra villkor och villkor.
 • Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredjeparter som gör det) skräddarsydda för dina intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • Att leverera tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, till exempel dataanalys, identifiera användartrender, bedöma effektiviteten i våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och förvara denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte associeras med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi använder inte identifierbar personlig information utan ditt samtycke.
 1. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kortfattat: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att ge dig tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsskyldigheter.

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligen nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: När vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Lagliga skyldigheter: Vi kan avslöja din information när vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav).
 • Viktiga intressen: Vi kan avslöja din information när vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella brott mot vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i tvister vi är inblandade i.

Mer specifikt förklarat kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredjepart. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för vår räkning och kräver åtkomst till sådan information för att utföra sitt arbete. Exempel är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredjeparter att använda spårningsteknik på tjänsterna, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med tjänsterna över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, avgöra populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Om det inte beskrivs i denna policy delar vi inte, säljer, hyr eller handlar med några av dina uppgifter med tredjepart för deras egna marknadsföringsändamål.
 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om alla slags fusioneringar, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Tredjepartsannonsörer. Vi kan använda tredjepartsannonsföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår(a) webbplats(er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknik för att kunna tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 • Affärspartner. Vi kan dela din information med våra affärspartner för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Kortfattat: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som pixeltaggar/spårpixlar) för att tillgå eller förvara information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan välja bort vissa cookies anges i vår cookiepolicy.

 1. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta dataskyddsmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta dataskyddsmeddelande såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med denna policy kräver att vi behåller din personliga information längre än 6 månader.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra din personliga information säkert och isolera den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att internet är 100 % säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör endast tillgå tjänsterna i en säker miljö.

 1. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Kortfattat: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig använder tjänsterna. Om vi får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt ta bort sådan information från våra register. Om du blir medveten om uppgifter som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på hello@truegum.com.

 1. VILKA ÄR DINA PRIVATLIVSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: I vissa regioner, t.ex. Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

I vissa regioner (som Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd våra kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.

När vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

Om du är bosatt i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och du tror att vi olagligen behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din integritetsskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och för att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. För att välja bort beteendebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster besök http://www.aboutads.info/choices/ .

 1. OM SPÅRA INTE-FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (”DNT”)-funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens om att inte övervaka och samla in data om dina online-aktiviteter. Det finns idag ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler. Därför reagerar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar att ditt val inte ska spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta dataskyddsmeddelande.

 1. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SPECIFIKA PRIVATLIVSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter när det gäller åtkomst till din personliga information.

California Civil Code avsnitt 1798.83, även känt som “Shine The Light”-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång om året och utan kostnad, information om kategorier av personlig information (om detta är fallet) vi utlämnat till tredjepart för direktmarknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredjeparter som vi delade personlig information med under omedelbart föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på någon av tjänsterna, har du rätt att begära att oönskade uppgifter tas bort som du publicerat offentligt på tjänsterna. För att begära att sådana uppgifter tas bort, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att informationen kanske inte tas bort helt från våra system.

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLICY?

Kortfattat: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta dataskyddsmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat “Reviderat”-datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att publicera ett meddelande om sådana ändringar eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta sekretessmeddelande igen för att få ny kunskap om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIK?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du mejla oss på hello@truegum.com eller via post till:

True Gum

Formervangen 13

Glostrup 2600

Danmark

HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATAN VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på lagarna i vissa länder kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära granskning, uppdatering eller radering av din personliga information, vänligen skicka in en begäran genom att klicka här. Vi svarar på din begäran inom 30 dagar.