Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av True. ApS (adress: Formervangen 13, 2600 Glostrup, Danmark), den juridiska ägaren av True Gum-varumärket. På hela webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår/vårt” till True. ApS. True. ApS erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, använder du våra “Tjänster” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som vi refererar till här och/eller via länkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och/eller bidragsgivare till webbplatsens innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att tillgå eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal ska du inte tillgå webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande så förutsätter din accept att användningen sker utifrån dessa villkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta dessa användarvillkor eller delar av dem genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att få kunskap om ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på WooCommerce. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – ONLINE-BUTIKVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att din ålder minst är densamma som åldersgränsen i det land eller den region där du är bosatt, eller att din ålder minst är densamma som åldersgränsen i det land eller den region där du är bosatt när du gett oss ditt samtycke till att tillåta en minderårig till att använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra datamaskar eller virus eller någon annan kod av destruktiv natur. Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk, och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte för om information som är tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss föråldrad information. Föråldrad information är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredjepart för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy. Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga om de är förbjudna. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av säljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredjepart som vi varken övervakar eller har någon kontroll över. Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg “as is” och “as available” utan några garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredjepart. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – KOMMENTARER FRÅN ANVÄNDARE, RESPONS OCH ANNAN ÅTERKOPPLING

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensam beteckning “kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda dessa i vilket medium som helst. Vi är och blir inte skyldiga att (1) bevara några kommentarer förtroliga; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredjeparts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighetsskydd eller annan personlig eller äganderätt. Du accepterar vidare att dina kommentarer inte ska innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredjepart angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras nöjaktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredjepart.

AVSNITT 9 – PERSONLIG INFORMATION

Din registrering av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy för mer information.

AVSNITT 10 – FEL, ORIKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, frakttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi förbinder oss inte till att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive all slags prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör förstås som indikator för att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 11 – FÖRBUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtala, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att lägga ut eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräpposta, nätfiska, pharma, pretexta, använda webbspindlar, webbcrawlare eller webbskörda; (j) i något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att brott mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 12 – FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är ditt eget ansvar. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) “as is” och “as available” för din användning, utan några garantier av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång. I inget fall ska det vara True. ApS, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller påföljande skador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som anskaffas med tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden av något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckningen som tillåts enligt lag.

AVSNITT 13 – SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla de följande skadelösa: True. ApS och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partner, befattningshavare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda – gällande alla krav, inklusive rimliga advokatarvoden, orsakade av tredjepart på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller genom hänvisning eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredjepart.

AVSNITT 14 – SÄRSKILJANDE

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor. Sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 15 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor gäller tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats med att följa någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning, och/eller kan vi följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 16 – HELA AVTAL

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag. , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

AVSNITT 17 – GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Danmarks lagar. Tvister ska avgöras i dansk domstol.

AVSNITT 18 – ÄNDRINGAR AV VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör en accept av dessa ändringar.

AVSNITT 19 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på hello@truegum.com